Om företaget…

Tjörns Omnibustrafik AB startade 1925 och sedan dess utfört linje- och skolbusstrafik på ön.
Verksamheten har inte bara varit att driva busstrafik, utan också godstransporter och färjetrafik.
1926 övertar man färjetrafiken på traden Djupvik – Höviksnäs – Stenungsund från Tjörns härads vägstyrelse.
Färjetrafiken upphörde då den första Tjörnbron invigdes för trafik 15:e Juni 1960.
Det var också då som linjetrafiken till och från Stenungsund och Göteborg startade.
Verksamheten driver idag två depåer, en i Aröd på Tjörns västra sida mellan Rönnäng och Skärhamn, och en inne i Stenungsund.

Företaget har idag ca 80 anställda.
VD är Robert Hansson.