Välkommen till Tjörns Omnibus!

Vi finns i Aröd på västsidan av Tjörn, där vägen delar sig mot Rönnäng och Skärhamn, inte långt från Bleket.
Här kör vi linjetrafiken på Tjörn, som med Tjörnexpressen (TEXP) sträcker sig ända ner till Göteborg.
Dessutom har vi en depå i Stenungsund som kör Stenungsundsexpressen (SNU) till Göteborg.

Förutom den reguljära linjetrafiken, så kör vi också skolbusstrafiken på Tjörn.
För att läsa mer om skolskjutsar, gå in på Tjörns kommuns hemsida.

För information om tidtabeller och linjesträckningar, så hänvisar vi till Västtrafik, som har alla de senaste uppdateringarna om detta.