Om oss

Kontakt

Adress: Bussvägen 1, 47196 Bleket
Tel: 0304-675010
Fax: 0304-675390
E-mail: info@bussbolag.com

Tjörns Omnibustrafik AB har funnits på Tjörn sedan 1925. Företaget har alltsedan dess utfört linje och skolbusstrafik på ön och vid tillkomsten av Tjörn broarna som invigdes 15 juni 1960, även linjetrafik till och från Stenungsund och Göteborg.